Praha ve třech dimenzích - hlavní komunikace a linie hradeb na podkladu II.vojenského mapování