Broumovsko na prahu poslední třetiny 17. století


Tzv. čtyři horizonty v Hesseliově urbáři Broumovského panství z roku 1676 - kruhové panorama broumovské kotliny, které nám také ukazuje „všednodenní horizont“ člověka žijícího na Broumovsku na prahu poslední třetiny 17. století. Boumovská kotlina je svým způsobem pro neškoleného kartografa, jakým dlouholetý broumovský rychtář a pak správce broumovského panství Johann Georg Albert Hesselius (1630–1695) byl, nesmírně vhodná. Jako člověk, který místní krajinu důvěrně znal, vystihl centrální polohu města Broumova s dominantním klášterem, který si zvolil jako střed, i liniově uspořádané vesnice podél vodotečí, stejně jako jasné „hranice“ - horizont daný relativně vysokými horami, jimiž je kotlina lemována.

Srov. nejnověji: Jaroslav KOLÁČNÝ – Šárka STEINOVÁ – Vladimír WAAGE, Urbarium neoconscriptum cum explicatione brevi čili Nově sepsaný řád všech trvalých povinností a rent, které plní a odvádějí dědiční poddaní slavného kláštera Broumova ve městě a okolí, Praha 2014.   Waldkarte I


   Waldkarte II


   Waldkarte III


   Waldkarte IV


© Historický ústav AV ČR 2015

Towns

Chartae Antiquae