Autoři a instituce


KONTAKT:

Návrhy, připomínky či dotazy pište prosím na email: historickyatlas@gmail.com


Autoři portálu:

Eva Chodějovská (HÚ AV ČR, v.v.i.), Eva Semotanová (HÚ AV ČR, v.v.i.), Robert Šimůnek (HÚ AV ČR, v.v.i.), Jiří Krejčí (FSv ČVUT)


Texty:

Eva Chodějovská (HÚ AV ČR, v.v.i.), Eva Semotanová (HÚ AV ČR, v.v.i.), Robert Šimůnek (HÚ AV ČR, v.v.i.)


Staré mapy a plány poskytly:

Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Archiv hlavního města Prahy
Český úřad zeměměřický a katastrální – Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Národní archiv
Soukromí vlastníci


Ostatní mapy:

CENIA - Česká informační agentura životního prostředí
ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální


Instituce:

HÚ AV ČR, v.v.i. - Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

AMP - Archiv hlavního města Prahy

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální – Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha

FSv ČVUT – Fakulta stavební Českého vysokého učení technického, Praha

CENIA - Česká informační agentura životního prostředí

NA - Národní archiv

VÚGTK - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.


Grafický návrh:

Zuzana Havelcová


Web design:

Dominik Hrodek


© Historický ústav AV ČR 2015

Towns

Chartae Antiquae